Služby a činnosti

Příprava staveb

 • stabilizace zemin (poradenství od stanovení receptury po samotnou realizaci)
 • jeřábnické práce
 • veškeré zemní práce
 • demolice
 • kropicí vozy Liaz

 

Realizace staveb

 • silniční stavby
 • železniční stavby
 • stavby a rekonstrukce rodinných domů, komerčních objektů apod. včetně zajištění stavebního povolení a vyřízení hypotéky (návrhu financování)
 • terénní úpravy, realizace zahrad vč. jezírek a vodních ploch
 • výstavba protihlukových stěn
 • výstavba zpevněných ploch – parkoviště, chodníky, dlážděné plochy atd.
 • budování cyklostezek
 • výstavba a opravy lesních cest
 • dodávky veškerých inženýrských sítí
 • vodohospodářské stavby (úpravy vodních toků, čištění koryt, rybníků apod.)
 • rekultivace